Hotel Amalia

Ostatné služby

  • doplnkový predaj drobného tovaru
  • zabezpečenie transferu
  • parkovisko chránené kamerovým systémom
  • administratívne služby
  • žehlenie a pranie bielizne
Ostatné služby right